شعر در مورد آهن

شعر در مورد آهن ,شعر در مورد آهن زنگ نزن,شعر در مورد آهنگ,شعر در مورد آهنگری,شعر در مورد آهن ربا,شعری در مورد آهن,شعر کودکانه در مورد آهن ربا,شعر در مورد راه آهن,شعر در مورد کاوه آهنگر,شعر زیبا در مورد آهن ربا,شعر درباره ی اهن زنگ نزن,شعر کودکانه در مورد اهن ربا,شعر درباره آهن ربا,شعر کودکانه درباره آهن ربا,شعر در مورد آهنربا,شعر درباره راه آهن

شعر در مورد آهن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آهن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

حرف نزن فقط محکم در آغوشم بگیر

مثل آب، آهن گداخته را …

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر در مورد آهن

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

چه می گذرد در دلم

که عطر آهن تفته از کلماتم ریخته است

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد آهن زنگ نزن

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

ایران به شوق زندگی در مرگ رویین‌تن شده

مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر در مورد آهنگ

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

داشتم از این شهر می رفتم صدایم کردی جا ماندم از کشتی ای که رفت و غرق شد!

البته این فقط می تواند یک قصه باشد در این شهر دود و آهن دریا کجا بود

که من بخواهم سوار کشتی شوم و تو صدایم کنی! فقط می خواهم بگویم تو نجاتم دادی تا اسیرم کنی!

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر در مورد آهنگری

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

منتظرم … شبیه یک آهنگِ غمگین قدیمی ، در آرشیو رادیو …

زنگ بزن، بگو که می‌خواهی مرا بشنوی .

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد آهن ربا

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

هر که پیوندد به اهل حق ز مردان خداست

آهن پیوسته با آهن ربا، آهن رباست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری در مورد آهن

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

به روز رزم که آهن دلان آهن خفتان

بسان آتش سوزان نهان شوند در آهن

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر کودکانه در مورد آهن ربا

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

دل من آهن و عشق تو بود مغناطیس

ربود جذبه آهن ربای آهن ما

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد راه آهن

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

آتش ز آهن آمد و زو گشت آهن آب

آهن ز خاره زاد و از او گشت خاره سست

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر در مورد کاوه آهنگر

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

ای عجب با جمله آهن به هم آن صورت است

گرچه بیرون است ازآن آهن بدان آهن در است

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر زیبا در مورد آهن ربا

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

وگر افراسیابش نیز خوانم بس عجب نبود

که آهن خود و آهن جوشن و آهن قبا آمد

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر درباره ی اهن زنگ نزن

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

دل تو همچو سنگ و من چو آهن ثابت اندر عشق

ایا آهن ربا آخر سوی آهن نمی آیی

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر کودکانه در مورد اهن ربا

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

کوه آهن شد غمم وز بخت من

در جهان آهن ربایی مانده نیست

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درباره آهن ربا

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

بل که آهن ز آه من بگداخت

ز آهن آواز الامان برخاست

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر درباره آهن ربا

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

مظفری که به اندیشه کین تو اندتوخت

ز پیل آهن یشک و ز شیر آهن خای

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر کودکانه درباره آهن ربا

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

جمله خیالات جهان پیش خیال او دوان

مانند آهن پاره ها در جذبه آهن ربا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد آهنربا

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

نرم آهن و سنگی سوی انوار چه ره یافت

کز آهن و سنگی علم نور برآمد

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر درباره راه آهن

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

آن را که بود آهن آهن ربا کشید

وان را که بود برگ کهی کهربا ببرد